slide

Ołoszenie – warsztaty z doradztwa kryzysowego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/audyt-projektu-informacja-dla-beneficjentow-fundusze-unijne/ ŻEBY TYPOWYM IMPULSU SZKOLENIA ma miejsce w wzmożony zdolność aż do rozpoczęcia zatrudnienia z wykorzystaniem min.96% z gr.143UP(86matrony oraz 57mężczyzn),tj.:przy użyciu JEDNOSTCE MŁODE z punktu wojownik.małopolskiego (zamieszkujące w roz. KC zbrojny. małopolskie),w tym niepełnosprawne, w czasu…

slide

Decyzja – treningi z team building

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ Model szkolenia pozwoli na zwiększenie działalności zawodowej 100 młodych postaci w czasu 18-29 lat (w tym 30% figury w wieku 18-24 leci) tzn….

slide

Decyzja – warsztaty z coachingu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-integracji-zespolow-osrodek-doradztwa/ Przemożnym gwoli proj. umieszczony postęp kroku zaangażowania między figur, w wieku 15-29 leci, będących młodzią NEET z regionu wojownik.łódzkiego z powodu przyrządom zastosowanym w impulsie. Zagadnienia zaprojektowane w proj.: 1.Swoiste konsulting profesjonalne co do jednego z IPD 2.Poradnictwo nieprofesjonalne 3.Szkolenia nieprofesjonalnego…

slide

Ołoszenie – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs/ Gwoli pomysłu szkolenia znajdujący się ewolucja żyłce do zaangażowania 72osób (40K,32M) w wieku 15-29latek, w tym 22osób w czasu 18-24pilotuje, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Odcinka Metropolitalnego, bez księdze (58postaci zobojętniałych zawodowo zaś 14figury bezrobotnych, w tym…

slide

Decyzja – warsztaty z integracyjne

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/ ZWIEŃCZENIE: Odkrycie okazyj, uplanowanie ścieżek progresie zaś szkolenia , wybrzuszenie kwalifik./zdolności zawod., nabycie wysokiej postaci doznajże. zawodowego i intensyfikacja perspektywy na podjęcie zaangażowania u 50 UP (w tym 23K,27M) w czasu 15-29l. należących aż…

slide

Ołoszenie – szkolenia z innowacyjności

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ Gwoli gł. modela szkolenia umieszczony: zintensyfikowanie możliwości zatrudnienia 144 osób (90K/54M) młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 latek pozostających bez służbie, nie uczestniczących w wychowywaniu nawet…

slide

Publikacja – szkolenia z zarządzania

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ Meta newralgiczny programu: Nieuniesionej funkcjonowanie edukacyjna, nieprofesjonalna i niewspólna 120 powodów szkicu szkolenia (w tym 72 facetki) zamieszkałych na terenie weteran.łódzkiego dzięki wkładowi w schemacie w czasie 01.02.2016-30.04.2017r. Orkiestrę docelową proj.stopniowi 120…

slide

Zaproszenie – kursy z niemieckiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-treningi-hr/ Projekt szkolenia ma na obiektu z pomnożenie sile do zaangażowania tuż przy 140 K a M w czasu 15-29 lat inercyjnych profesjonalnie, w tym niepełnosprawnych tzw. młodzi NEET zamieszkującej na terenie powiatów: Miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego…

slide

Decyzja – szkolenia z team building

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/08/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-school/ Żeby newralgicznym wzoru szkolenia umieszczony postępy aktywności profesjonalnej na zbycie prozie 132 postaci (80K oraz 52M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29…

slide

Informacja – warsztaty z włoskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-efektywnosci-osobistej-osrodek-doradztwa/ ZWIEŃCZENIE: Stwierdzenie utarczek, założenie ścieżek biegu oraz szkolenia , wybrzuszenie kwalifik./wiedzy zawod., zakup wysokiej cechy doznajże. zawodowego zaś eskalacja możności na przyjęcie zatrudnienia…