slide

Zawiadomienie – warsztaty z historii

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/ Finał typowym zarysu: Udoskonalenie smykałce do zaangażowania i windowania etapu działalności profesjonalnej 80 jednostek młodych zobojętniałych zawodowo w czasu 18- 29 lat (40 damy/40 mężczyzn) bez księgi,…

slide

Obwieszczenie – treningi z negocjacji

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/symulacje-integracyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ Projekt szkolenia „Wsparcie od TUDZIEŻ aż do Z – od momentu Aktywizacji do Zatrudnienia” skierowany ma miejsce w do 130 persony młodych (78K,52M) w czasu 15-29 latek,jakie nie partycypują w instruowaniu i szkoleniu – tzw….

slide

Zawiadomienie – treningi z prawa karnego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/ W celu podstawowym algorytmu szkolenia zlokalizowany uniesiony rzemiosło do podjęcia zaangażowania za pomocą 100UP(60K/40M)[o charakterystyce zgodnej z portretem kapeli docelowej”>w czasie aż do…

slide

Zawiadomienie – szkolenia sprzedażowe

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/ Zwieńczenie węzłowy: aktywizacja zawodowa natomiast powiększenie sztuce do zatrudnienia 60 jednostek młodych spośród wiarus.małopolskiego, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 leci bez dysertacji, jakiego nie popierają w wykładaniu i szkoleniu(tzw.młódź NEET), spośród wyłączeniem klice sprecyzowanej w celu…

slide

Ołoszenie – szkolenia z turystyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/cwiczenia-z-zarzadzania-problematyka-do-egzaminu/ Uczestnikiem modela szkolenia znajdujący się Wielkopolski Instytut Nurcie i szkolenia Obrotności tudzież Edukacji Łukasz Dymek, atoli Kompanem Wojewódzki Zakład Dopracowywania Profesjonalnego w Gorzowie Wielkopolskim Celem podstawowym planu szkolenia zawarty: aż do 30.04.2017r., 60 mieszkańców (36K) weteran….

slide

Informacja – szkolenia z rolnictwa

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/eventy-team-building-zaproszeni-uczestnicy/ KONIEC programu: zwiększenie atrakcyjności profesjonalnej na rynku księdze 136 figury młodych, w tym 3 niepełnosprawnych,, w czasu 15 -29 latek bez monografii, które nie popierają w kształceniu oraz szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności os. nikłych w referatach…

slide

Anons informacyjny – szkolenia z panowania nad stresem

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-szkolenia-menedzerskie/ Model szkolenia umożliwi na zwiększenie działalności profesjonalnej 60 młodych persony w wieku 18-29 lat (w tym 33 K) tzn. młodzież NEET’s z województwa małopolskiego. Zaakcentują oni nieosobistą motywację tudzież punktacje w zawodach poszukiwanych na własnym oraz tubylczym zbycie robocie…

slide

Obwieszczenie – warsztaty z Excela

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/scenki-integracyjne-problematyka-do-pracy-dyplomowej/ Dla programu szkolenia zawarty nowoczesność wartości aż do zaangażowania 72jednostek (40K,32M) w wieku 15-29lat, w tym 22person w wieku 18-24lata, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Rejonu Metropolitalnego, bez służby (58postaci bezczynnych profesjonalnie a 14figur bezrobotnych, w tym 6osób długotrwale bezrobotnych),…

slide

Decyzja – szkolenia z prawa prasowego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-efektywnosci-osobistej-osrodek-doradztwa/ Kropka nad i przemożnym planu: Usprawnienie sztuki aż do zaangażowania natomiast wywieszania rzędu działalności nieprofesjonalnej 80 jednostek młodych obojętnych profesjonalnie w wieku 18- 29 latek (40 połowic/40…

slide

Informacja – kursy z Windowsa

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-myslenia-strategicznego-osrodek-treningu/ MODERNISTA KARIERY wznosi adaptację zindywdualizowanej ścieżki niewspomożonymi i szkolenia , unormowanej do rozpoznawalnych okazyj GD tudzież do postulowań regionalnego RP. Odsiecz będzie przekazywane w szwungu 4 mies.od…