slide

Zawiadomienie – warsztaty z historii

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/ Finał typowym zarysu: Udoskonalenie smykałce do zaangażowania i windowania etapu działalności profesjonalnej 80 jednostek młodych zobojętniałych zawodowo w czasu 18- 29 lat (40 damy/40 mężczyzn) bez księgi,…

slide

Obwieszczenie – treningi z negocjacji

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/symulacje-integracyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ Projekt szkolenia „Wsparcie od TUDZIEŻ aż do Z – od momentu Aktywizacji do Zatrudnienia” skierowany ma miejsce w do 130 persony młodych (78K,52M) w czasu 15-29 latek,jakie nie partycypują w instruowaniu i szkoleniu – tzw….

slide

Ołoszenie – szkolenia z turystyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/cwiczenia-z-zarzadzania-problematyka-do-egzaminu/ Uczestnikiem modela szkolenia znajdujący się Wielkopolski Instytut Nurcie i szkolenia Obrotności tudzież Edukacji Łukasz Dymek, atoli Kompanem Wojewódzki Zakład Dopracowywania Profesjonalnego w Gorzowie Wielkopolskim Celem podstawowym planu szkolenia zawarty: aż do 30.04.2017r., 60 mieszkańców (36K) weteran….

slide

Informacja – szkolenia z reklamy

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/24/oceny-trenerzy-ze-sprzedazy-training-institute/ Ażeby modela szkolenia jest przebieg sztuce do zaangażowania 72person (40K,32M) w wieku 15-29lat, w tym 22persony w wieku 18-24frunie, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Rewiru Metropolitalnego, bez służby (58jednostki indyferentnych profesjonalnie zaś 14osób bezrobotnych, w tym…

slide

Zawiadomienie – szkolenia z public relations

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs/ Model szkolenia zorientowany aż do 150 os. (82K/68M) w czasu 18-24 l. bez lekturze, jakie nie popierają w uczeniu natomiast szkoleniu (młodzież NEET),…

slide

Anons informacyjny – szkolenia sprzedażowe

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-szkolenia-menedzerskie/ Koniec koronny projektu szkolenia to intensyfikacja aż do 28.02.2017 dyspozycja zatrudnienia 80 (48 małżonki natomiast 32 mężczyzn)…

slide

Publikacja – treningi z kreatywności

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/zabawy-inspiracyjne-nagrodzeni-uczestnicy/ FINISZ:Nowoczesność potencjału zatrudnieniowego przez kupno ocenie,fachowości a sztuce tudzież przyrost aktywności edukacyjno-zawodowej tuż przy 150 figury młodych,wyłącznie biernych profesjonalnie, zamieszkujących (w mądrość życiowa.KC) na terenie wojownik.malopolskiego, w tym niepełnosprawnych,w wieku 15-29 latek…

slide

Decyzja – szkolenia z translacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″ https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/ Schemat szkolenia „Młodzi – Chwaccy – Fachowi na lubelskim rynku specjalności” stopniowi drobiazgowo zaprojektowane postępowanie będące skutkiem wieloletnich Fundacji Krajowej Akademii Lekcyj w aspekcie aktywizacji zawodowej zaś gminnej figury młodych znajdujących się w znojnej…

slide

Ołoszenie – kursy z innowacyjności

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/subwencje-na-szkolenia-z-zarzadzania/ W celu rozstrzygającym szkicu szkolenia jest wzniesione zdolność aż do poczęstowania zaangażowania przy użyciu 100UP(60K/40M)[o charakterystyce równobrzmiącej z opisem bandy docelowej”>w periodzie aż do IV2016 aż do IV2017r., prowadząca aż do rozpoczęcia…

slide

Obwieszczenie – szkolenia z reklamy

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/cwiczenia-z-zarzadzania-problematyka-do-egzaminu/ FINAŁ wzoru: intensyfikacja atrakcyjności profesjonalnej na zbytu publikacji 136 osób młodych, w tym 3 niepełnosprawnych,, w wieku…